Výbor klubu

Prezident klubu :
Ing. Renáta Karolová * karolova@uvm.sk * mob: +421 915 984 634

Viceprezident:
MVDr. Peter Lazar. PhD. * lazarp@uvm.sk * mob: +421 915 984 569

Tajomník:
MVDr. Adriana Iglodyová* iglody@netkosice.sk * mob: +421 907 611 831

Pokladník:
MVDr. Ján Čurlík, PhD. * curlik@uvm.sk * mob: +421 915 984 642

Zodpovedný za poľovnícku kynológiu:
MVDr. Jaroslav Soroka * soroka@uvm.sk * mob:+421 905 717 254

Zodpovedný za agility:
Zuzana Pěčková * z.peckova @gmail.com* mob:+421 903 663 366

Člen:
Bc. Lenka Brodňanská* lenka. brodnanska@gmail.com  * mob: +421 907 868 162


Dozorná rada

Predseda: Ing. Lucia Novotná
Členovia: MVDr. Peter Major, MVDr. Katarína Oberhauserová

 

Tréneri

Poslušnosť:
MVDr. Adriana Iglódyová * iglody@netkosice.sk * mob: +421 907 611 831

Agility:
Zuzana Pěčková mob: +421 903 663 366 * icq: 203623091 
Bc. Lenka Brodňanská * lenka.brodnanska@gmail.com * mob: +421 907 868 162