Sídlo klubu:

Klub poľovníckej kynológie a agility
Komenského 73
041 81 KOŠICE


Sídlo tréningového areálu (agility, poslušnosť):

Pri Hati 1, Košice