Webová prezentácia bola spustená

16.12.2009 10:42

Po dlhšom probléme s webovým serverom sme sa rozhodli stránky klubu presunúť na novú adresu.